Skilmálar Úrvinnslusjóðs

Starsemi Úrvinnslusjóðs felst einkum í umsýslu og ráðstöfun úrvinnslugjalds og samningum við aðila um úrvinnslu úrgangs á grundvelli útboða eða verksamninga eftir því sem við á. 

Þeir sem annast þessi verkefni á vegum sjóðsins gera það á grundvelli sérstakra skilmála sem Úrvinnslusjóður gefur út.

Skilmálar þjónustu-og ráðstöfunaraðila fyrir:


Umbúðir úr bylgjupappa, sléttum pappa og pappír

Umbúðir úr plastfilmu, stífu plasti, frauðplasti og öðru plasti

Heyrúlluplast

Hjólbarðar

Spilliefni

Raf- og rafeindatæki

Fylgigögn með umsóknum þjónustuaðila fyrir meðhöndlun raf- og rafeindatækjaúrgangs eru í formi verklýsinga.

Verklýsing þjónustuaðila

Verklýsing þjónustuaðila með viðaukum