Ökutæki

Skráður eigandi gjaldskylds ökutækis skal á hverju tímabili greiða úrvinnslugjald fyrir hvert gjaldskylt ökutæki sitt. Úrvinnslugjaldið er innheimt með bifreiðagjaldi. 

Úrvinnslugjald er innheimt af bifreiðum þó að númer hafi verið lagt inn en ekki gengið frá afskráningu. Ganga þarf frá afskráningu bifreiðar hjá skoðunarstöðvum eða Umferðarstofu til að fá gjaldið fellt niður.

Bifreiðar sem eru undanþegnar bifreiðagjaldi skv. 4.gr. laga um bifreiðagjald eru gjaldskyldar.

Gjaldskylda fellur niður: 

  • Frá og með upphafi fyrsta gjaldtímabils eftir að greitt hefur verið úrvinnslugjald af ökutækinu í full 15 ár.
  • Fyrir bifreiðar sem eru eldri en 25 ára í upphafi gjaldárs.

Skilagjald á ökutæki

Greiða skal skilagjald þeim sem afhendir gjaldskylt ökutæki til móttökustöðvar til endurnýtingar eða endanlegrar förgunar, hafi ökutæki verið afskráð og úrvinnslugjald greitt a.m.k. einu sinni af viðkomandi ökutæki. Ökutæki sem eru skráð fyrir 1980 falla ekki undir kerfið því aldrei hefur verið greitt af þeim úrvinnslugjald.

Hvert á að skila?

Tvær leiðir eru til að fá skilagjald af ökutækjum:

  1. Bifreið skilað
  2. Útborgun skilagjalds

Umboð til að afskrá ökutæki 
Umboð til förgunar ökutækis

Vinsamlegast leitið upplýsinga hjá viðkomandi sveitarfélagi/móttökustöð hvert eigi að fara með ökutækið til að farga því.